Dla studentów

wpis w: Dla studentów | 0

_____________________________________________________________________________
Polska  (Historia)
Adam Zamoyski

Książka, która ma szansę trafić do każdego inteligenckiego domu i być przedmiotempolska-p-iext8607002
fascynującej, odkrywczej lektury. Ceniony z racji swoich talentów literackich autor
był w stanie w sposób zwięzły i nowoczesny przedstawić nasze dzieje, zarazem trafnie
zwracając uwagę na te cechy Polaków, które wyróżniają ich spośród otaczających narodów.

Zamoyski pokazuje, że czasy opasłych, zdobiących półki woluminów odchodzą
w przeszłość, a historię kraju i narodu można zawrzeć w przyjaznej, niewielkiej książce.
Opisując na niespełna 400 stronach dzieje Polski od prapoczątków po dzień dzisiejszy
Adam Zamoyski kreśli obraz narodu, który miał istotny wpływ na historię świata
nierzadko występując w awangardzie.

 

______________________________________________________________________________
Wielki Leksykon Literatury
 Michał Hanczakowski i in.

Pozycja z dziedziny historii i teorii literatury, szczegółowo opisująca dzieje literatury polskiej
i światowej, począwszy od starożytności, a skończywszy na latach współczesnych.
Leksykon jest wzbogacony m.in. o omówienie motywów literackich, charakterystyki bohaterów
biogramy twórców. Dodatkowym elementem jest część dotycząca adaptacji filmowych –
umieszczenie w leksykonie obszernych informacji o adaptacjach, wraz ze zdjęciami z filmów
pozwoli skojarzyć obraz z utworem, bohaterem czy problemem poruszanym w utworze.
Dzięki zawarciu w jednej publikacji wielu kategorii książka może stać się uniwersalnym
źródłem informacji nie tylko na temat samej literatury, ale i jej kontekstów, co sprawi
że będzie książką pomocniczą nie tylko dla uczniów, ale także dla studentów, nauczycieli
polonistów oraz miłośników literatury.

 

_____________________________________________________________________________
 Teatrzyk lalek w przedszkolu waldorfskim
Freya Jaffke

Zabawa jest najważniejszym zajęciem małego dziecka, ma ogromne znaczenie dla rozwoju i dalszego życia człowieka,
a zaniedbań w sferze zabawy nie da się nadrobić.

Pedagogika waldorfska stawia w centrum uwagi zabawę, taką która jest „głęboka” i aktywizuje wszystkie siły wewnętrzne oraz stawia na to, by w przedszkolu górowała ona nad nauką szkolną. Książka Freya Jeffke „Teatrzyk lalek w przedszkolu waldorfskim zawiera wiele ciekawych wskazówek dotyczących organizacji dziecięcego teatrzyku. Możemy w niej znaleźć sposoby wykonania laleczek i zwierząt z chust, laleczek stojących czy marionetek, które posłużą jako aktorzy w sztuce.

W książce znajdziemy porady i wskazówki dotyczące organizacji teatrzyku, sposobu poruszania lalkami, odgrywania przedstawienia. Kukiełki wykonane samodzielnie przez dzieci staną się dla nich szczególnie ważne, a zabawa w teatr pobudzi wyobraźnię, nauczy wyrażania emocji, otworzy na kontakt ze światem i na innych ludzi. „Teatrzyk lalek w przedszkolu waldorfskim” to cenna lektura dla rodziców i wychowawców

_____________________________________________________________________________
Baw się poprzez animaloterapię
Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa

Publikacja, która w czytelny sposób pokazuje jak wiedzę teoretyczną przełożyć na praktykę.
Książka zawiera 22 przykładowe scenariusze zajęć z udziałem zwierząt. W publikacji
znajdziecie również siedem konkursów organizowanych w ramach zajęć
z animaloterapii oraz dwie inscenizacje. Powstała na bazie doświadczeń
zaczerpniętych podczas pracy terapeutycznej prowadzonej we współpracy z Fundacja Ama Canem.

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________
Słynni wojownicy
Daniel Mersey

Przekazywane z pokolenia na pokolenie opowieści sławiące wielkie
czyny bitewne dzielnych wojowników są nadzwyczaj trwałe. Każda
epoka upiększa jednak poszczególne opowieści, warstwa po warstwie
nadbudowując nad nimi legendy, które w końcu zaczynają żyć
własnym życiem. Nawet współczesne kino dokonuje adaptacji tych
starożytnych podań ludowych i średniowiecznych ballad –
utrwalając mit i wprowadzając do opowieści kolejną warstwę

 

 

 

_____________________________________________________________________________
Marketing
Philip Kotler

Najnowsze wydanie „Marketingu” Philipa Kotlera. To jedenaste
wydanie książki, określanej powszechnie jako „biblia marketingu”,
rozszerzone i wzbogacone o nowe badania i analizy. Zawiera
całościowe spojrzenie na rolę myślenia marketingowego
w przedsiębiorstwie, które działa w szybko zmieniającym się
otoczeniu. Odwołując się do wielu różnorodnych przykładów,
Philip Kotler trafnie rozpoznaje najważniejsze zmiany w otoczeniu
oraz trendy związane z zachowaniami klientów. Do podręcznika
włączone zostały obszerne rozważania na temat skuteczności
wykorzystania Internetu i zmian, jakie wywołuje on w zachowaniach  nabywców oraz funkcjonowaniu
kanałów dystrybucji. Szeroko objaśniane są zagadnienia marketingu partnerskiego, zarządzania
łańcuchem dostaw oraz budowania wartości marki. Autor prezentuje zmiany w strukturze
instrumentów komunikowania się, omawiając ciekawe przykłady zastosowania rozgłosu (buzz),
public relations oraz marketingu bezpośredniego. Wykorzystanie doświadczeń i osiągnięć wielu
firm amerykańskich, także globalnych, może przyspieszyć proces wprowadzania zmian
w zarządzaniu marketingowym w przedsiębiorstwach europejskich, w tym również polskich.
Marketing to fundamentalne dzieło Philipa Kotlera, biblia marketingu. Wydane po raz pierwszy
w 1967 roku, nie straciło nic na aktualności – przeciwnie, klasyczne, wciąż zaskakuje trzeźwością
spojrzenia, wnikliwością i odkrywczością.
Marketing jest w nim potraktowany systemowo,
nie jako osobna dziedzina, lecz jeden z elementów zarządzania przedsiębiorstwem, i osadzony
w szeroko rozumianym kontekście ekonomicznym,
historycznym i społecznym. Pod tym
względem kładąc nacisk na przystosowanie marketingu do warunków,
w jakich prowadzona jest działalność gospodarcza – książka jest nadal „żywa” i poświęca
wiele miejsca praktyce zamiast skupiać się, jak wiele innych, tylko na teorii. Marketing to
doskonały podręcznik nie tylko dla studentów uczelni ekonomicznych, ale także
dla przedsiębiorców i menedżerów.

 

 

_____________________________________________________________________________
O sztuce
E.H Gombrich

„O sztuce” jest najpopularniejszą na świecie i niezwykle cenioną
książką poświęconą zagadnieniom sztuki.  Trudno znaleźć dzieło,
które równie dobrze wprowadzałoby do tego tematu, poczynając
od malarstwa jaskiniowego, a kończąc na eksperymentalnej
sztuce współczesnej. Wszyscy jego czytelnicy uważają Gombricha
za prawdziwego mistrza, który łączy wiedzę i mądrość
z niepowtarzalnym darem przekazywania wielkiej miłości
do opisywanych przez siebie dzieł sztuki. Książka ta zawdzięcza
swoją popularność szczerości i prostocie przekazu, a także
doskonałemu stylowi pisarskiemu autora. Jak mówi on sam,
jego celem było „wprowadzenie jasnego porządku w bogactwo nazwisk, okresów
i stylów, które zapełniają strony dzieł bardziej ambitnych”, i pokazanie dziejów
sztuki jako procesu nieustannego splatania się i przeobrażania tradycji, który
sprawia, iż każde dzieło odwołuje się do przeszłości, a jednocześnie wytycza
przyszłość, jako żywego łańcucha, który łączy nasze czasy z epoką piramid.
Ta edycja oparta jest na szesnastym (!) wydaniu brytyjskim, poprawionym,
poszerzonym i wzbogaconym o nowe  opracowanie graficzne.

_____________________________________________________________________________
O sztuce nowszej i najnowszej
Anita Włodarczyk-Kulak, Maurycy Kulak

W książce tej chcieliśmy przybliżyć czytelnikom fascynujące
zjawisko, jaki jest sztuka XX wieku.Sztuka, która przez swój
radykalizm w poszukiwaniu nowych środków wyrazu i krytyczny
stosunek do wypracowanych w poprzednich stuleciach sztywnych
reguł tradycji artystycznej, pozostaje wciąż przedmiotem ostrych
sporów i skrajnych ocen odbiorców. Postanowiliśmy podjąć próbę
opisania najważniejszych zjawisk w sztuce ubiegłego i początków
obecnego wieku i przedstawienia biografii największych twórczych
indywidualności.

 
_____________________________________________________________________________
Biblia dziennikarstwa

A tak, o 800-stronicowej dziennikarskiej biblii, pisze redaktor książki,
Andrzej Skworz: „Zajmujemy się w niej  wszystkimimediami
i dziedzinami dziennikarstwa: książka stanowi kompendium, którego
do tej pory w księgarniach brakowało. Podzieliliśmy ją na trzy części.
Pierwsza zajmuje się pozyskiwaniem informacji w terenie, druga jest
poświęcona pracy dziennikarza przy stoliku czy biurku
(m.in. wywiadom, recenzjom, felietonom) oraz trzecia
opracowywaniem materiałów w redakcji.

Poza tym w książkę są wplecione króciutkie felietony o historii dziennikarstwa, autorstwa Rafała
Habielskiego. O dziennikarstwie śledczym opowiada Bertold Kittel, o dziennikarstwie
ekonomicznym Roman Młodkowski, o dziennikarstwie sportowym Stefan Szczepłek
i Tomasz Smokowski, o korespondencji wojennej.

Wojciech Jagielski, o reportażu Wojciech Tochman i Mariusz Szczygieł, o felietonie Jerzy Pilch,
o publicystyce Kamil Durczok, o rysunku satyrycznym Marek Raczkowski. Książka mieści 65
tekstów ściśle dotyczących warsztatu dziennikarskiego. Arkana zawodu odkrywają najznakomitsi
polscy dziennikarze, z których wielu dotąd nie komentowało własnej pracy.”

_____________________________________________________________________________
Podstawy metodologii badan w pedagogice.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Podstawy metodologii badań w pedagogice to podręcznik nie tylko
uzupełniający dotychczasowe publikacje z zakresu metodologii badań
pedagogicznych, lecz przede wszystkim wzbogacający ofertę
poznawczą z tej dziedziny. Autorzy poszczególnych rozdziałów to
cenieni znawcy przedmiotu z kilkunastu uczelni wyższych w Polsce.
Książka jest skierowana do studentów pedagogiki, do pracowników
naukowych instytutów, wydziałów i uczelni pedagogicznych
(oraz prowadzących studia pedagogiczne), a także do osób
zawodowo związanych z praktyką pedagogiczną, które pragną
podejmować własne próby badawcze w szkołach, placówkach
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, oświatowych i społecznych.

 

_____________________________________________________________________________
Pedagogika Tom 4
red. Bogusław Śliwerski

Najnowszy – czwarty – tom podręcznika jest odpowiedzią na
intensywny rozwój pedagogiki. Stanowi poszerzenie dotychczasowe
j wiedzy i struktury nauk o wychowaniu. Zostały w nim omówione
takie subdyscypliny i dziedziny pedagogiczne, jak pedagogika
filozoficzna, socjologiczna, pedagogika kultury, rodzaju, pedagogika
prenatalna, wczesnoszkolna, rodziny, pedagogika religii, twórczości,
sportu, zarządzania, a także pedagogika inkluzyjna i alternatywna.

_____________________________________________________________________________
Pedagogika przedszkolna.
Anna Klim-Klimaszewska

W nowym rozszerzonym wydaniu, uzupełnionym o bieżącą
podstawę programową Anna Klim – Klimaszewska porusza
zagadnienia stanowiące podstawę pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym. W książce przedstawiono najważniejsze
problemy i teorie wychowania przedszkolnego, a także
scenariusze praktycznych zajęć, których celem jest prawidłowe
wychowanie dzieci.

 

 

____________________________________________________________________________