Polityka prywatności
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Porąbce

  1. Informacje ogólne

 

  1. Polityka prywatności została przyjęta w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO).
  2. Ilekroć używana jest nazwa klauzula informacyjna  należy ją rozumieć jako to formułę tekstową, wynikającą z obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych, w zależności od sposobu pozyskania danych, zgodnie z art. 13 lub 14 w/w Rozporządzenia RODO.
  3. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url:  https://bibliotekaporabka.pl/;

Operatorem serwisu jest :Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce, 43-353 Porąbka, ul. Rynek 22 

  1. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora:  dyrektor@bibliotekaporabka.pl
  2. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych, a pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem https://bibliotekaporabka.pl//klauzula-informacyjna/ w odniesieniu między innymi do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
  3. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 1. Obsługa zapytań przez formularz;
 2. Realizacja zamówionych usług;
 3. Prezentacja oferty lub informacji;
  1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 1. Hosting
  1. Serwis jest technicznie utrzymywany na serwerach operatora: Wizjanet.pl, poczta elektroniczna utrzymywana jest na serwerach firmy Microsoft w ramach usługi Azure na terenie EOG (Uuropejskiego Obszaru Gospodarczego).
  2. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą
   być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych zostały szczegółowo przedstawione w klauzuli informacyjnej, która jest dostępna pod adresem https://bibliotekaporabka.pl//klauzula-informacyjna/

 1. Informacje w formularzach
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
  2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu nawiązania kontaktu handlowego, przedstawienie zakresu oferowanych usług, czynności podjętych na żądanie klienta przed zawarciem umowy. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 1. Logi Administratora
  Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem
 2. Stosowane techniki marketingowe
  1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA).
   Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
  3. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 1. Informacja o plikach cookies
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu, dzięki której na urządzenie użytkownika przesyłane są aktualne dane ze strony operatora systemu;
 2. realizacji celów określonych powyżej w części „Stosowane techniki marketingowe”.
  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”
   (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach
   plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
   internetowych Serwisu.
  4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez
   współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w
   USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 1. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
  2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   1. Edge
   2. Internet Explorer
   3. Chrome
   4. Safari
   5. Firefoxi
   6. Opera
 1. Urządzenia mobilne:

Android
Safari (iOS)
Windows Phone