Bezpłatny Internet dostępny w godzinach pracy bibliotek.