Rys historyczny, a więc jak rodziła się biblioteka w Porąbce.

Biblioteka w Gminie Porąbka powstała w 1939 roku z połączenia biblioteki Koła Młodzieży Wiejskiej z biblioteką Towarzystwa Szkoły Ludowej. Pierwszymi bibliotekarzami byli pełniący tę funkcję społecznie, pan Alojzy Bułka i Kazimierz Niemczyk. Po wyzwoleniu mieszkańcy wsi ze swoich prywatnych zbiorów, z trudem przechowanych w ciężkich czasach okupacji, utworzyli Gromadzką Bibliotekę Publiczną.

1 maja 1949 roku z zalążka Biblioteki Gromadzkiej powstała w czynie pierwszomajowym i przy wydatnej pomocy Powiatowej Biblioteki w Żywcu, Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce. Jej pierwszym kierownikiem był nauczyciel z Międzybrodzia pan Antoni Grabski. Po wyjeździe na studia, przekazał ją panu Albinowi Micherdzie. Po nim funkcję kierownika sprawował pan Bolesław Parcia. Wówczas biblioteka posiadała 1937 książek. Przechodząc z rąk do rąk stanowiła dodatek do wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na innych stanowiskach. Biblioteka zajmowała różne pomieszczenia. Pierwszy lokal Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Porąbce znajdował się w Szkole Podstawowej . W 1951 roku bibliotekę przeniesiono do biura Prezesa Gminnej Rady Narodowej (Sołtysa). Od 1973 przez wiele lat zajmowała lokal w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce, aż w końcu na stałe przydzielono jej miejsce na I piętrze Domu Kultury. Już jako Gminna Biblioteka Publiczna posiada wypożyczalnię, czytelnię internetową oraz biuro opracowań książek, które spełnia również rolę biura dyrektora placówki. Gminna Biblioteka Publiczna realizuje zadania statutowe, gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zbiory. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury, dba o sprawne funkcjonowanie swoich filii w Czańcu, w Bujakowie i w Kobiernicach. Może prowadzić działalność edukacyjną i  popularyzatorską. Ze względu na specyfikę środowisk lokalnych każda z filii prowadzi inną działalność edukacyjno-informacyjną.

Biblioteka

Nasze zbiory mają charakter uniwersalny; dostosowany do potrzeb czytelników w różnym wieku. Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany i aktualizowany. Średnio biblioteka bogaci się o tysiąc woluminów rocznie. Książki w bibliotekach są ułożone działami wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, w której działy główne tworzące pierwszy stopień podziału są oznaczone cyframi od 0 do 9. Ponadto literatura piękna podzielona jest wg narodowości poszczególnych pisarzy, a literatura dla dzieci i młodzieży wg wieku . Oprócz tego wydzielona jest tzw. Książka poczytna, czyli regał wyposażony głównie w nowości. Ze względu na gatunki literackie odrębne miejsce mają literatura społeczno-obyczajowa, sensacyjna, fantastyczna i sciente fiction. Poza zbiorami tradycyjnymi jak książki i czasopisma posiadamy również audiobooki. Działa elektroniczny system wypożyczania zbiorów w najnowszym programie SOWA2/MARC21. 

Udostępnianie zbiorów, a także zdecydowana większość usług świadczona jest NIEODPŁATNIE.

Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce zaprasza wszystkich do korzystania z jej skromnych podwoi i szerokiej oferty.