Nasza Misja

Biblioteka w rozwoju i rozkwicie to znaczy dostępna, nowoczesna, efektywnie zaspakajająca potrzeby, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom aktualnym i potencjalnym jej użytkownikom, popularyzująca wszechstronne kształcenie przez całe życie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej, której głównym celem jest upowszechnianie wiedzy i kultury wśród wszystkich mieszkańców gminy przez wykwalifikowanych bibliotekarzy. Misją biblioteki publicznej jest promowanie biblioteki jako nowoczesnego centrum informacji, edukacji oraz kultury ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci oraz osób starszych i niepełnosprawnych. Misję Biblioteka realizuje poprzez następujące działania;
• gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów,
• udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz,
• gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o gminie i regionie,
• dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych,
• popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym (wystawy, spotkania autorskie, konkursy literackie i plastyczne),
• współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi,
• dbałość o rozwój zatrudnionych w  pracowników oraz podnoszenie ich kwalifikacji.
Dzięki tworzeniu przyjaznego środowiska biblioteka może z powodzeniem realizować postawione przez siebie cele. Dla każdego członka społeczności lokalnej stara się być miejscem otwartym i przyjaznym, co decyduje o satysfakcji i zadowoleniu naszych użytkowników. Naszą przyszłością jest rozwój biblioteki hybrydowej, łączącej usługi w formie tradycyjnej i elektronicznej.