Biblioteka pragnie ożywić środowisko czytelnicze niezmiennie udostępniając swoje zbiory. Poprawić i wzmocnić swój wizerunek w społeczności lokalnej. Dąży, aby stać się nowoczesną, przyjazną wszystkim instytucją realizującą bogaty program działań kulturalnych przy współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami. Chce być miejscem pozwalającym rozwijać zainteresowania i spełniać życiowe aspiracje. Pragnie realizować swoje cele przy pomocy nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Futurystyczna wizja naszej Biblioteki to połączenie biblioteki tradycyjnej z nowoczesną, takiej, w której czytelnik będzie mógł korzystać nie tylko ze zbiorów drukowanych, ale również do jego dyspozycji będzie szeroko rozbudowany księgozbiór skomputeryzowany. Taka wersja biblioteki hybrydowej pozwoli naszym użytkownikom zachować „klasyczne” pojęcie biblioteki, z drugiej strony pokaże nowoczesne metody korzystania ze zbiorów. Nasza biblioteka będzie przedstawiała coraz bogatsze propozycje aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych odbiorców. Każdy będzie mógł skorzystać z nowoczesnego sprzętu komputerowego, a osoby chcące poznać tajniki surfowania po Internecie znajdą u nas niezbędną pomoc w odnalezieniu się w świecie cyfrowym. Biblioteka jako centrum kultury i edukacji będzie pielęgnować tradycje kulturowe mając na uwadze osoby starsze i niepełnosprawne. Także i my wyjdziemy do czytelników. Osoby mające problemy z poruszaniem się będą mogły liczyć  na to, iż książka „sama” do nich dotrze, dzięki czemu drzwi do świata literackiego będą otwarte dla każdego kto  będzie chciał je otworzyć.