Z przyjemnością informujemy, że konkurs na Oryginalną Kartkę Walentynkową został rozstrzygnięty! Razem ze zgłoszeniami otrzymaliśmy od Was 12 prac z czego dwie osoby przesłały więcej niż jedną kartkę. Celem konkursu było między innymi umożliwienie prezentacji własnych dokonań twórczych, rozwijanie wyobraźni, kierowanie swoimi emocjami i budowanie dobrych relacji z innymi. Po długich naradach jury konkursowe zgodnie orzekło, że wszyscy w równym stopniu zasługują na nagrody i wyłonienie miejsc na „podium” mogłoby umniejszyć staraniom pozostałych. Dodatkowo, duża rozpiętość wiekowa uczestników (8-52 lat) utrudniała wytypowanie głównych faworytów.
Wszystkich uczestników walentynkowego konkursu, zapraszamy po odbiór nagród w godzinach pracy biblioteki. Mamy nadzieję, że się spodobają i że, będą przydatne do dalszej pracy twórczej.Gratulujemy i zapraszamy po nagrody!