Wytyczne dotyczące bibliotek w czasie epidemii

wpis w: Aktualności, wydarzenia 2020 | 0


1. Decyzję o uruchomieniu poszczególnych agend biblioteki, przy zachowaniu zasad ochrony epidemiologicznej, podejmuje Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce.

2. Uruchomione dla czytelników zostają jedynie wypożyczalnie, bez wolnego dostępu do księgozbioru oraz innych przestrzeni.

3. Wstęp do biblioteki jest ograniczony do jednej osoby. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy zachować bezpieczną odległość między czytelnik a bibliotekarzem oraz czytelnikiem i czytelnikiem.

4. Użytkownicy przebywający w bibliotece mają obowiązek używania maseczek i rękawiczek.

5. Przed wejściem do biblioteki czytelnik ma obowiązek dezynfekcji rąk przygotowanym do tego celu środkiem.

6. Pracownicy biblioteki powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

7. Książki zwracane przez użytkownika powinny zostać przez niego bezpośrednio odłożone na miejsce wskazane przez bibliotekarza.

Przyjęte materiały biblioteczne zostaną odłożone na okres 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub worków. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania. Przy kontakcie z tymi egzemplarzami należy stosować rękawiczki. Nie wymaga się 1. osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
8. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi.

9. Książki proponuje i podaje bibliotekarz.

10. Zasadne jest wcześniejsze zamówienie telefoniczne lub mailowe, aby usprawnić usługę.
11. Zaleca się użytkownikom sprawdzenie dostępności materiałów bibliotecznych w katalogu OPAC w systemie on-line oraz ich rezerwację.

12. Zawiesza się naliczanie jakichkolwiek kar pieniężnych z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych.

14. Do czasu odwołania epidemii dla użytkowników nie będą otwarte czytelnie, stanowiska komputerowe oraz nie będzie możliwa usługa kserograficzna.

15. Dary książkowe od czytelników nie będą przyjmowane do odwołanie.

16. Pracownicy bibliotek powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

17. Do odwołania nie podejmuje się żadnych działań animacyjnych, promocyjnych w zakresie promocji czytelnictwa, za wyjątkiem projektów on-line.

18. Ze względu na obowiązek przeprowadzenia kwarantanny zwracanych zbiorów czas otwarcia