XI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

wpis w: Wydarzenia 2014 | 0

ban_tb2014

Po raz jedenasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Rok 2014 promuje hasło: ?Czytanie łączy pokolenia?.

Cały rok 2014 ma przebiegać pod znakiem imprez popularyzujących książkę, czytelnictwo i wiedzę o zawodach związanych z wytwarzaniem i upowszechnianiem książek.

Program tygodnia obejmuje:

Ludzie z pasją. Spotkanie dzieci przedszkolnych i klasy ?0? z pszczelarzem – 13/14/15 maja – GBP w Porąbce.

Moje książki z dzieciństwa. Spotkanie dzieci  S.P.  z emerytowanym nauczycielem ? 9 maja ?Filia w Bujakowie.

Bibliotekarz w przedszkolu. Spotkanie i zabawy z dziećmi ? 15/19 maja ? Przedszkole w Kobiernicach.