Zwrotnik Ukraina

wpis w: Nowosci-Pasek | 0

Zwrotnik Ukraina Pod red. Jurija Andruchowycza To wyjątkowy zbiór esejów, w którym pisarze, historycy, socjologowie, świadkowie wydarzeń opowiadają o dniach, które zapisują się właśnie na kartach historii pewnego narodu, zmieniając przyszłość świata. Redaktor niniejszego zbioru Jurij Andruchowycz (ur. 1960) jest najpopularniejszym współczesnym pisarzem ukraińskim.

ukrai