Czytelnia

wpis w: Działy biblioteki | 0

Czytelnia gromadzi literaturę fachową z różnych dziedzin wiedzy. Dysponuje leksykonami, słownikami, albumami, atlasami, wielotomowymi encyklopediami oraz pozycjami z różnych dziedzin wiedzy, np. informatyki, ekonomi, prawa, marketingu, ekologii, pedagogiki, psychologi. Udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i faktograficznych. Udostępnia księgozbiór informacyjny o charakterze uniwersalnym oraz wiedzę o regionie.     

Regulamin czytelni (kącika czytelniczego):

1.Zbiorów gromadzonych w księgozbiorze podręcznym nie wypożycza się na zewnątrz;
2.W czytelni Biblioteki korzystać można z :
– księgozbioru podręcznego,
– księgozbioru ogólnego,
– czasopism ogólnych,
– materiałów własnych;
3.Przyniesione ze sobą materiały własne czytelnik zgłasza u dyżurującego bibliotekarza;
4.Należy zwrócić uwagę na stan otrzymanych materiałów, a zauważone uszkodzenia natychmiast zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi;
5.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych czytelnik ponosi sankcje określone w Regulaminie wypożyczalni pkt. 10-11.
6.Liczbę materiałów bibliotecznych wydawanych jednorazowo czytelnikowi ustala dyżurujący bibliotekarz;
7.Materiały biblioteczne nie wolno wynosić poza obręb Biblioteki. Przed jej opuszczeniem czytelnik zwraca wypożyczone materiały.