Statystyki 2010r.

wpis w: Statystyki | 0

Dane statystyczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce i Filiach.

Rok 2o10
Stan na 31.12.2010

 

Ilość czytelników zarejestrowanych 1798
Ilość odwiedzin 13.585
Ilość wypożyczeń 32.642


Struktura wiekowa czytelników
dzieci 0-15 lat
młodzież 16-24 lata
dorośli powyżej 25 roku życia


Czytelnicy (struktura wiekowa)

dzieci – 551
młodzież – 516
dorośli – 731


Struktura zawodowa
uczniowie – 844
studenci – 174
pracownicy umysłowi – 254
robotnicy – 190
rolnicy – 0
inni zatrudnieni – 29
niezatrudnieni – 304


Wielkość księgozbioru

Bujaków 8 454 woluminy – 19%
Czaniec 8 547 woluminy –  20%
Kobiernice 10 232 woluminy-  24 %
Porąbka 16 078 woluminy –  37 %

Razem : 43 311 woluminy – 100%

wykres2010

strukturawiekowa2010