Statystyki 2009r.

wpis w: Statystyki | 0

Dane statystyczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce i Filiach.

Rok 2009.
Stan na 31.12.2009.

 

Ilość czytelników zarejestrowanych 1952
Ilość odwiedzin 16.675
Ilość wypożyczeń 37.383


Struktura wiekowa czytelników

dzieci 0-15 lat
młodzież 16-24 lata
dorośli powyżej 25 roku życia

 

Czytelnicy (struktura wiekowa)
dzieci – 656
młodzież – 531
dorośli – 755

 

Struktura zawodowa

uczniowie – 962
studenci – 175
pracownicy umysłowi – 257
robotnicy – 213
rolnicy – 0
inni zatrudnieni – 26
niezatrudnieni – 319

 
Wielkość księgozbioru

Bujaków 8 392 woluminy 19%
Czaniec 8 604 woluminy 20%
Kobiernice 10 354 woluminy 24 %
Porąbka 15 833 woluminy 37 %

 Razem : 43 183 woluminy