Statystyki 2008r.

wpis w: Statystyki | 0

Dane statystyczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce i Filiach.

Stan na 31.12.2008.

Rok 2008

Ilość czytelników zarejestrowanych 1894
Ilość odwiedzin 15.095
Ilość wypożyczeń 36.440

Struktura wiekowa czytelników

dzieci 0-15 lat
młodzież 26-24 lata
dorośli powyżej 25 roku życia


Czytelnicy (struktura wiekowa)

dzieci – 655
młodzież – 576
dorośli – 663

 

Struktura zawodowa

uczniowie – 1006
studenci – 174
pracownicy umysłowi – 225
robotnicy – 190
rolnicy – 0
inni zatrudnieni – 23
niezatrudnieni – 276

 
Wielkość księgozbioru  

Bujaków 8 353 woluminy 19%
Czaniec 8 421 woluminy 20%
Kobiernice 10 317 woluminy 24 %
Porąbka 15 900 woluminy 37 %

 Razem : 42 991 woluminy