WRZUTNIA KSIĄŻEK

wpis w: Uncategorized | 0

Z przyjemnością informujemy, iż działa w naszej bibliotece wrzutnia książek, czyli całodobowe urządzenie do samodzielnego zwrotu książek. Znajduje się na zewnątrz budynku, przy wejściu głównym Domu Kultury. Wrzutnia (inaczej: trezor biblioteczny) umożliwia wygodny sposób oddania książek w dniach i godzinach, kiedy biblioteka jest nieczynna.

Mamy nadzieję, że ta funkcjonalna i atrakcyjna graficznie wrzutnia będzie służyć Państwa wygodzie.

ZASADY KORZYSTANIA Z WRZUTNI

1. Wrzutnia służy do całodobowego zwracania książek wypożyczonych w GBP w Porąbce gdy placówka jest nieczynna

2. Zbiory wypożyczone w innych placówkach (filiach), mogą być zwracane z wykorzystaniem wrzutni.

3. Użytkownik korzystający z wrzutni zobowiązany jest do delikatnego wkładania zwracanych książek do oznaczonego otworu. Książki należy wkładać pojedynczo, grzbietem do środka.

4. Książki zwrócone z wykorzystaniem wrzutni są zdejmowane z konta czytelnika w następnym dniu roboczym.

5. Oddanie poprzez wrzutnię książek z opóźnieniem, nie zwalnia czytelnika od uiszczenia opłaty za ich nieterminowy zwrot.

6. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek obowiązuje regulaminowa zasada pokrycia kosztów wynikłych z ich zniszczenia.

7. Stanowisko wrzutni do książek jest objęte monitoringiem.

8. Zabrania się wkładania do wrzutni jakichkolwiek przedmiotów poza wypożyczonymi w Bibliotece książkami.

9. Nie należy także wkładać do wrzutni książek, które czytelnik chce przekazać bibliotece w darze.

10. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

Zachęcamy do korzystania z nowej możliwości zwracania wypożyczonych książek!