ZAKUP NOWOŚCI

wpis w: Uncategorized | 0

Mamy powód do radości! W dniu 17 lipca 2023 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w 2023 roku w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce otrzymała w tym roku 17.500 zł !!!