Historia

wpis w: O bibliotece | 0

Rys historyczny, a więc jak rodziła się biblioteka w Porąbce.

Biblioteka w Gminie Porąbka powstała w 1937 roku z połączenia biblioteki Koła Młodzieży Wiejskiej z biblioteką Towarzystwa Szkoły Ludowej. Pierwszymi bibliotekarzami byli pełniący tę funkcję społecznie pan Alojzy Bułka i Kazimierz Niemczyk. Po wyzwoleniu mieszkańcy wsi ze swoich prywatnych zbiorów, z trudem przechowanych w ciężkich czasach okupacji, utworzyli Gromadzką Bibliotekę Publiczną.

1 maja 1945 roku z zalążka Biblioteki Gromadzkiej powstała w czynie pierwszomajowym i przy wydatnej pomocy Powiatowej Biblioteki w Żywcu, Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce. Jej pierwszym kierownikiem był nauczyciel z Międzybrodzia pan Antoni Grabski. Po wyjeździe na studia, przekazał ją panu Albinowi Micherdzie. Po nim funkcję kierownika sprawował pan Bolesław Parcia. Wówczas biblioteka posiadała 1937 książek. Przechodząc z rąk do rąk stanowiła dodatek do wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na innych stanowiskach. Biblioteka zajmowała różne pomieszczenia. Przez wiele lat funkcjonowała w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce. Od 12 lat mieści się na I piętrze Domu Kultury dysponując wypożyczalnią, czytelnią internetową oraz pokojem opracowań książek. Filie centralnej biblioteki znajdują się w Kobiernicach, w Bujkowie i w Czańcu.

Od 60 lat Gminna Biblioteka Publiczna realizuje zadania statutowe, gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zbiory, popularyzuje książkę i czytelnictwo. Jej zbiory mają charakter uniwersalny; dostosowany do potrzeb czytelników w różnym wieku. Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany i aktualizowany. Średnio biblioteka bogaci się o tysiąc woluminów rocznie. Tak więc księgozbiór GBP wraz z filiami na koniec 2009 roku liczył 43.183 egzemplarzy. Jak łatwo przewidzieć wraz z kolejnymi latami liczba ta nieustannie będzie rosła. Co roku wzrasta również liczba użytkowników biblioteki, obecnie w centrali i w filiach zarejestrowano blisko 2000 czytelników. Tendencje te będzie można obserwować na naszej stronie internetowej, gdzie na koniec każdego roku biblioteka zamieści bilans swoich ?strat i zysków?.

Książki w bibliotekach są ułożone działami wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, w której działy główne tworzące pierwszy stopień podziału są oznaczone cyframi od 0 do 9. Ponadto literatura piękna podzielona jest wg narodowości poszczególnych pisarzy, a literatura dla dzieci i młodzieży wg wieku . Oprócz tego wydzielona jest tzw. Książka poczytna, czyli regał wyposażony głównie w nowości. Ze względu na gatunki literackie odrębne miejsce mają literatura społeczno-obyczajowa, sensacyjna, fantastyczna i sciente fiction. Każda z bibliotek posiada katalog alfabetyczny ułatwiający dostęp do wybranego autora i tytułu książki. Trwa również trudna, aczkolwiek niezbędna, komputeryzacja księgozbioru prowadzona w najnowszym programie SOWA2/MARC21, która całkowicie zmieni system wypożyczania i usprawni pracę bibliotekarza.

Obecność w środowisku.

Ponieważ coraz więcej osób dostrzega walory dobrej książki biblioteka stara się sprostać oczekiwaniom czytelników nabywając pozycje, które służą nie tylko rozrywce, ale również zdobywaniu wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Ze względu na specyfikę środowisk lokalnych każda z bibliotek prowadzi inną działalność edukacyjno-informacyjną.

GBP promuje ogólnopolskie akcje, takie jak Cała Polska Czyta Dzieciom. Dzięki nim propaguje czytelnictwo, dba o poszerzanie kręgu czytelników, zwłaszcza wśród dzieci. W dążeniach tych ważną rolę spełniają również lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, liczne ekspozycje i konkursy. Biblioteka jako najbliższy sprzymierzeniec w działaniach związanych z rozwojem intelektualnym dzieci ze szczególną dbałością gromadzi literaturę dla młodego czytelnika począwszy od bogato ilustrowanych bajek, wierszyków do kolorowych albumowych wydawnictw edukacyjnych. Są one wyodrębnione tak aby dziecko mogło swobodnie je oglądać, a także wypożyczać na swoją pierwszą kartę czytelnika. Centrala do tego celu stworzyła odpowiednio wyposażony Kącik dla Malucha. Dzięki odpowiedniej aranżacji dziecko czuje się tu prawie jak w swoim pokoju, w domu, gdzie do dyspozycji ma kolorowe książeczki, kartki, kredki , a nawet zabawki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce zaprasza wszystkich do korzystania z jej skromnych podwoi i szerokiej oferty.